Goede balans werk-privé-zorg

Eén op de zes werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg. De kans dat er bij u in het bedrijf medewerkers met mantelzorgtaken werken is groot.

Het combineren van werk en zorg brengt de nodige spanningen met zich mee, hoe die combinatie ervaren wordt is voor iedereen anders. De ondersteuning van werkende mantelzorgers zal dus in de meeste gevallen maatwerk zijn.

Een eerste stap binnen een bedrijf is de erkenning van de mantelzorg. Werkende mantelzorgers lopen over het algemeen niet te koop met hun extra zorgtaken. Het helpt zeker als het onderwerp op het werk bekend en bespreekbaar is. Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid helpt mantelzorgers om hun werk-privébalans in evenwicht te houden.

Vervolgens kunnen er stappen ondernomen worden om de werkende mantelzorgers te ondersteunen.

  • Leidinggevenden zoeken samen met medewerkers naar maatwerkoplossing
  • Dat kan bijvoorbeeld door gebruikmaking van de bestaande wettelijke verlofregelingen, het aanpassen van werktijden, tijdelijke andere verdeling van taken of de mogelijkheid om deels thuis te werken.

Al deze maatregelen kosten een werkgever relatief weinig, maar leveren wel de volgende voordelen op:

  • De productiviteit stijgt en de kwaliteit van het werk verbetert
  • De loyaliteit van de medewerkers stijgt
  • Behoud van kennis en ervaring
  • Duurzaam inzetbare medewerkers
  • Minder verloop en dus minder werving-, selectie- en opleidingskosten
  • Minder verzuim
  • Goede werk- privébalans
  • Imago aantrekkelijke werkgever
zelfstandig mantelzorgmakelaar