weet u de weg?

dementie verzorging tilburg

Kort gezegd is Mantelzorgmakelaar Reeshof uw gids in het woud van regelgeving en zorgwetten in de gemeenten rondom Breda en Tilburg. Een mantelzorgmakelaar is en blijft op de hoogte van de diverse regelingen bij instanties op nationaal en lokaal niveau; mijn focus ligt op regio Tilburg en Breda. Behalve het zorgen voor een naaste, moet er door de mantelzorger vaak van alles geregeld worden. Men krijgt te maken met de aanvraag van indicaties, woningaanpassingen, aanvraag van professionele hulp, verlofregelingen op het werk en nog veel meer. Dit bespaart u een hele hoop tijd en geregel. De mantelzorgmakelaar analyseert de situatie, komt met oplossingen en neemt de regeltaken van u over indien gewenst.

Wat kan de mantelzorgmakelaar in regio Breda en Tilburg voor u betekenen?

Als Mantelzorgmakelaar Reeshof ben ik actief in de omgeving van Breda en Tilburg. U schakelt mij onder andere in voor:

 • Het zoeken naar en informeren over een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor zowel de zorgaanvrager als de mantelzorger;
 • Het informeren over de diverse leveringsvormen zoals Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB);
 • Het begeleiden en aanvragen van een indicatie dan wel beschikking voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
 • Het bieden van begeleiding bij het voorbereiden van een indicatie- of keukentafelgesprek voor de WLZ of WMO, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet;
 • Het bieden van ondersteuning bij de aanvraag van een Persoonsgebonden Budget (PGB) en het organiseren van mantelzorgondersteuning in Breda en Tilburg;
 • Het informeren naar en over de financiële consequenties van de diverse ondersteuningsvormen (eigen bijdrage);
 • Het bieden van ondersteuning bij het invullen van formulieren;
 • Het afstemmen van een goede balans in uw werk- en privésituatie;
 • Het op orde krijgen van de administratie.

Ik kijk samen met u welke vragen er zijn op het gebied van de zorg rondom degene waarvoor u zorgt, maar uiteraard ook voor uzelf. Dat kunnen vragen zijn over de zorg zelf, maar ook vragen over werk, welzijn, wonen, inkomen of recht. Door mijn kennis als mantelzorgmakelaar op deze gebieden kan ik u informeren over de diverse mogelijkheden die er zijn, ook op lokaal niveau in Tilburg en Breda. 

Neem contact met mij op

Allereerst neemt u contact met mij op via 06 818 76 524 of info@mantelzorgmakelaar-reeshof.nl. Daarna doorlopen we de volgende stappen:

 • Telefonisch of via e-mail bespreken we in het kort uw situatie en uw vragen. Misschien kan ik uw vragen direct beantwoorden. Zo niet, dan maken we een afspraak.
 • Tijdens de afspraak kom ik als mantelzorgmakelaar bij u thuis in regio Breda of Tilburg voor een intakegesprek. De intake duurt ongeveer één uur. Ik stel u een aantal vragen om de situatie goed duidelijk te krijgen en te analyseren wat er precies nodig is. Dankzij ons eerste gesprek kan ik gericht vragen stellen.
 • U krijgt van mij een gespreksverslag met daarin de afspraken die we gemaakt hebben. Als duidelijk is wat er precies geregeld moet worden door de mantelzorgmakelaar, ga ik aan het werk om oplossingen te vinden voor uw situatie in regio Breda en Tilburg.
 • Bij de volgende afspraak heb ik een duidelijk overzicht van de mogelijkheden en de bijbehorende financiële consequenties. De eventuele regeltaken die daarna uitgevoerd moeten worden, kan ik van u overnemen. Zo houdt u meer tijd over voor uw zorgtaken.

Bij Mantelzorgmakelaar Reeshof bepaalt u altijd zelf en houdt u zelf de regie bij de zorgtaken in omgeving Breda en Tilburg. Als u enkel begeleiding bij de mantelzorg wenst waarbij u de regeltaken zelf uitvoert, is dat ook mogelijk.