Kunnen we samen de mantelzorger ondersteunen?

U bent wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner, mantelzorgconsulent of medewerker van een welzijnsorganisatie en krijgt regelmatig ondersteuningsvragen van mantelzorgers of cliënten.

U heeft niet de mogelijkheid of de kennis om deze vragen te beantwoorden of om de gevraagde ondersteuning te bieden. U weet echter wel hoe belangrijk mantelzorgers zijn voor degene waarvoor zij zorgen. Door hen door te verwijzen naar Mantelzorgmakelaar Reeshof, zorgt u voor de continuïteit in de zorgsituatie. Met uw doorverwijzing zorgt u direct voor ondersteuning in de zorgtaken en voorkomt u overbelasting van de mantelzorgers.

zorgprofezzional mz