AOW voor ongehuwden, of beter van niet?

Kiezen voor ongehuwden AOW-pensioen als je partner blijvend in een verpleeghuis terecht komt… is dat echt wel zo gunstig?

Als je partner blijvend wordt opgenomen in een instelling, stuurt de Sociale Verzekerings Bank (SVB) je een brief waarin staat dat je misschien in aanmerking komt voor een hoger AOW pensioen. Je blijft dan voor de wet wel getrouwd maar omdat je niet meer duurzaam samenwoont kun je nu in aanmerking komen voor een hoger ‘AOW pensioen voor ongehuwden’. Na een aantal maanden blijkt dat je er per saldo toch niet op vooruit bent gegaan, maar dat je er juist honderden euro’s per maand op achteruit bent gegaan.

Hoe kan dat en waarom zou je gebruik maken van deze mogelijkheid als je er uiteindelijk toch op achteruit gaat. Het heeft te maken met de eigen bijdrage die je betaald als je door intensieve zorg thuis of in een instelling gebruik maakt van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Als je gebruik maakt van WLZ-zorg betaal je daarvoor een eigen bijdrage.  Deze eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en je vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Op de site van het CAK staat een rekenhulp waar je zelf alvast bij benadering uit kunt rekenen hoe hoog die eigen bijdrage is. 

De WLZ kent altijd een ‘lage’ eigen bijdrage voor iemand die nog een thuiswonende partner heeft. Deze partner is namelijk ook verantwoordelijk voor de vaste (woon)lasten en daar wordt rekening mee gehouden. Is er geen thuiswonende partner meer dan gaat na 4 maanden verblijf, een soort gewenningsperiode, een ‘hoge’ eigen bijdrage gelden.

Als je gehuwd bent wordt de eigen bijdrage over het gezamenlijk inkomen berekend. Vraag je het ‘AOW voor ongehuwden‘ aan omdat je ‘duurzaam gescheiden’ leeft, dan wordt de eigen bijdrage vanaf dat moment berekend over het inkomen van de partner die in de instelling zit. Ook de pensioenuitkeringen worden meegenomen in die berekening. Bovendien gaat na 4 maanden na opname in de instelling de ‘hoge’ eigen bijdrage gelden. 

Laat je heel goed informeren voordat je ingaat op het voorstel van de SVB om een ‘hoger’ AOW pensioen te ontvangen door gebruik te maken van AOW-pensioen voor ongehuwden.

In een uitzending van Kassa van 6 maart 2021 werd uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen als je onvoorbereid kiest voor AOW voor ongehuwden. Klik hier om de uitzending te bekijken.