pgb vaardig

PGB, iets voor mij?

Wat is een persoons gebonden budget nou precies?

Sinds 2015 is de zorg geregeld in 4 wetten:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Jeugdwet voor kinderen < 18 jaar
  • Zorgverzekeringswet (ZWV)
  • Wet Langdurige Zorg (WLZ)  

Een Pgb is een manier om de zorg uit de 4 wetten te verzilveren, dus vanuit alle vier de wetten is het mogelijk om de zorg te krijgen in de vorm van een Pgb. 

Belangrijk is om eerst te weten welke zorg er nodig is. Dat bepaalt uit welke wet de zorg gefinancierd wordt.  Laten we ervan uitgaan dat er een indicatie afgegeven is voor de Wlz. De Wlz is voor mensen die de rest van hun leven 24-uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben of permanent toezicht. Kortom iemand die een WLZ-indicatie krijgt, kan dus niet alleen gelaten worden. Een WLZ-indicatie geldt voor de rest van je leven. In tegenstelling tot de andere 3 wetten, hoeft de indicatie niet jaarlijks opnieuw beoordeeld te worden.

De zorg kan vervolgens op diverse manieren geregeld worden. Door middel van:

  • Zorg in natura (ZIN)
  • Persoonsgebonden Budget (Pgb)
  • Een combinatie van beiden 

De verschillende leveringsvormen hebben hun voor- en nadelen.

Bij Zin in de Wlz krijg je te maken met het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor koopt namens haar cliënten zorg in bij zorgverleners (zoals verpleeghuizen) in haar regio. Het Zorgkantoor zal daarbij onderhandelen over de prijs en ook afspraken maken over de kwaliteit en de hoeveelheid van de zorg die haar cliënten mogen ontvangen. Als Wlz-cliënt maak je gebruik van deze ingekochte zorg. Je hoeft je dus niet druk te maken over het vinden van een zorgverlener of het maken van (contractueel vastgelegde) afspraken. Ook de administratie en de uitbetaling regelt het Zorgkantoor. Wel zo gemakkelijk. Het enige wat je zelf nog moet doen is de eigen bijdrage betalen. Het zorgkantoor bepaalt van wie je zorg ontvangt, waar je die zorg ontvangt en wanneer je zorg ontvangt. Je hoeft zelf niets meer te regelen. Daarmee ben je echter ook de regie kwijt.

Met een PGB krijg je de beschikking over een geldbedrag en kun je zelf de zorg inkopen. De overheid bepaalt hoeveel geld je krijgt. Dat geld krijgt je niet op je eigen bankrekening, maar dat wordt beheerd door de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Je kunt wel zelf beslissen wat voor zorg je wilt ontvangen, van wie je die zorg wilt ontvangen, waar je zorg krijgt en wanneer je zorg nodig hebt. Kortom, je hebt veel keuzevrijheid om zelf te bepalen wat het beste bij je past. Als je een Pgb wil moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die zogenaamde pgb-vaardigheden (zie infographic) worden ook getoetst door het Zorgkantoor tijdens het “bewust keuze gesprek”. Natuurlijk kan iemand die 24-uur per dag zorg of toezicht nodig heeft niet zelf het Pgb beheren. Daarom moet er iemand zijn die dat voor diegene doet, de gewaarborgde hulp. Er wordt van de gewaarborgde hulp verwacht dat die het PGB goed kan beheren. Je moet namelijk wel zelf alles uitzoeken, afspraken maken met zorgverleners, zelf de administratie bijhouden en je bent zelf verantwoordelijk voor de financiën. 

Een combinatie van Zin en Pgb is ook mogelijk. Een combinatie kan bijvoorbeeld zijn; de verzorging in de ochtend en de avond wordt geregeld met Zin, door de wijkverpleegkundige. De dagbesteding of de individuele begeleiding met een Pgb

Dat lijkt op het eerste gezicht allemaal erg ingewikkeld, maar als een Pgb goed is ingericht, en daarbij kan een mantelzorgmakelaar je uiteraard helpen, dan houd je wel zelf de regie over de zorg en de zorgverleners. 

pgb wlz