levenstestament

Het levenstestament

De officiële definitie van een levenstestament luidt; een strikt persoonlijk, herroepbaar document waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat diegene bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten; één voor de financiële belangen en één voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament.

Wanneer is het een goed moment om een levenstestament op te laten maken? In principe is het voor iedereen een goed idee om een aantal zaken vast te leggen en afspraken te maken met iemand die u onvoorwaardelijk vertrouwd, meestal iemand uit uw naaste omgeving. U weet immers niet wat er in de toekomst kan gebeuren. Stel voor u krijgt een zwaar ongeluk of u wordt ernstig ziek, wie regelt voor u dan de juiste zorg en maakt uw wensen op medisch gebied kenbaar aan de behandelend artsen? In een levenstestament legt u deze wensen vast, maar ook uw financiële wensen, volmachten, geboden en verboden die tijdens uw leven moeten werken. Juist ook bij wilsonbekwaamheid is een levenstestament belangrijk, dan stopt een gewone volmacht. Met een levenstestament houdt u zelf de regie in handen, hiermee laat u weten wat precies uw wensen zijn en voorkomt u dat uw naaste omgeving niet op de hoogte is van wat u nu precies wilde. Het kan overigens ook een keuze zijn om het over te laten aan uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw kinderen, in dat geval wordt die keuze opgenomen in uw levenstestament. Ook al is uw naast omgeving al op de hoogte van uw wensen, dan is het nog steeds verstandig om het vast te leggen in een levenstestament. 

Wat kan ik regelen in een levenstestament?

  • Financiën en bezit: hoe en door wie wilt u dat uw vermogen beheerd wordt. Wilt u dat uw woning verkocht wordt of juist niet? 
  • Schenkingen:schenkt ieder jaar een bedrag aan goede doelen of uw (klein)kinderen. Dient dat door te gaan of juist niet?
  • Medisch handelen: is er een wens tot een behandelverbod of een euthanasiewens? Als u bepaalde instructies mee wilt geven aan uw nabestaanden over uw uitvaart of met betrekking tot het wel of niet doneren van uw organen, kan dat in uw levenstestament opgenomen worden.

Rol van de notaris.

U laat uw levenstestament en uw volmachten opstellen bij de notaris. De notaris controleert of u wilsbekwaam bent op het moment van vastleggen en ondertekenen van de notariële akte. Dan kan daar achteraf geen discussie over ontstaan en loopt u niet het risico dat bijvoorbeeld de bank uw wensen niet erkent.

Op de site notaris.nl vindt u meer informatie over wat een levenstestament inhoudt en tevens een checklist als voorbereiding op het gesprek met de notaris.