Campagne CO, uw persoonlijke gids in de zorg.

Landelijke Campagne CO van start.

Iedereen die zorgbehoevend is en een beroep kan doen op, bijvoorbeeld,  de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), heeft recht op (kosteloze) cliëntondersteuning. Dat is echter niet algemeen bekend.

Om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten zijn zorgkantoren (WLZ), gemeenten (WMO) en organisaties voor cliëntondersteuning in januari de Co-campagne gestart. Co betekent in dit geval Cliëntondersteuner.
Cliëntondersteuners zijn de gids in het regelen van zorg. Ze weten de weg naar de juiste zorg en hebben kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning. Ze gaan met de cliënten/mantelzorgers in gesprek over de gewenste zorg en begeleiden hen bij het aanvragen ervan.

Er is een speciale website gemaakt waar informatie te vinden is over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze website heet: www.cliëntondersteuning.co.nl

Op de nieuwe website kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken. Op de site staan verhalen uit de praktijk van cliënten, mantelzorgers, verwijzers en cliëntondersteuners, in de vorm van filmpjes en artikelen. De campagne wordt gefinancierd door het ministerie van VWS

Heeft u vragen over uw zorg? Of heeft u ondersteuning nodig bij het regelen van uw zorg. Stel uw vraag via het contactformulier op mijn website en ik neem contact op met u.