Mantelzorg

levenstestament

Het levenstestament

De officiële definitie van een levenstestament luidt; een strikt persoonlijk, herroepbaar document waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat diegene bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk. Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten; één …

Het levenstestament Lees meer »