Campagne CO, uw persoonlijke gids in de zorg.

Landelijke Campagne CO van start.

In de Wlz en de Wmo is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op (kosteloze) cliëntondersteuning. Dat is echter niet bij iedereen bekend.